Asuin- ja liikehuoneistojen LVI-työt

Yri­tyk­sem­me pal­ve­lui­hin kuu­luu seu­raa­vat työ­suo­rit­teet:

  • Kaik­ki LVI-työt uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa sekä van­han sanee­rauk­ses­sa
  • Put­ki­re­mon­tit käyt­tö­ve­del­le ja läm­mi­tyk­sel­le
  • Hano­jen sekä wc-kalus­tei­den vaih­dot ja kor­jauk­set
  • Puu­kat­ti­lat
  • Pesu­huo­nei­den kalus­tuk­set ja put­ki­tuk­set
  • Kat­ti­lan vaih­dot
  • Varaa­jien vaih­dot
  • Vie­mä­ri­työt
  • Lat­tia­läm­mi­tyk­set uuteen tai sanee­raus­koh­tei­siin
  • Vie­mä­ri­ku­vauk­set

      

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!