Asuin- ja liikehuoneistojen LVI-työt

Yri­tyk­sem­me pal­ve­lui­hin kuu­luu seu­raa­vat työsuoritteet:

  • Kaik­ki LVI-työt uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa sekä van­han saneerauksessa
  • Put­ki­re­mon­tit käyt­tö­ve­del­le ja lämmitykselle
  • Hano­jen sekä wc-kalus­tei­den vaih­dot ja korjaukset
  • Puu­kat­ti­lat
  • Pesu­huo­nei­den kalus­tuk­set ja putkitukset
  • Kat­ti­lan vaihdot
  • Varaa­jien vaihdot
  • Vie­mä­ri­työt
  • Lat­tia­läm­mi­tyk­set uuteen tai saneerauskohteisiin
  • Vie­mä­ri­ku­vauk­set

      

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!