Ilmanvaihtotyöt

Ilmas­toin­ti­työt, kana­van puh­dis­tuk­set ja muut ilman­vaih­to­työt vakaal­la ammat­ti­tai­dol­la. Ota mei­hin yhteyt­tä tai pyy­dä mak­su­ton kar­toi­tus tar­vit­ta­vas­ta työstä.

Vali­koi­maam­me kuu­lu­vat mm. seu­raa­vat työnkuvat:

  • Ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mien puhdistukset
  • Ilma­vaih­to­jär­jes­tel­mien tasa­pai­no­tus ja ilma­mää­rien mittaus
  • Ilman­vaih­to­put­kien asennukset
  • IV-konei­den ja lait­tei­den asennukset

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!