Muoviputkistot ja säiliöt

Muo­vi­put­kis­tot

Val­mis­tam­me PE- jA PVC-put­kis­to­ja sekä esi­val­mis­tei­na että pai­kan pääl­lä toteu­tet­tu­na. Tyy­pil­li­ses­ti muo­vi­put­kis­to­ja on esimerkiksi:

- Kemi­kaa­li­lin­jat prosessiteollisuudessa

- Vesi­lin­jat prosessiteollisuudessa

- Vesi- ja vie­mä­ri­ver­kos­to­jen putket

- Maa­kaa­su­put­ket

       

Säi­liöt

Val­mis­tam­me säi­liöi­tä mit­ta­ti­laus­työ­nä asiak­kaan toi­mit­ta­mien pii­rus­tus­ten mukai­ses­ti.  Muo­vi­säi­liöi­tä voi­daan käyt­tää lukui­sis­sa käyt­tö­koh­teis­sa. Mikä­li säi­liöt halu­taan sijoit­taa ulos, voi­daan tila­ta val­miik­si eris­tet­ty, pel­li­tet­ty ja saat­to­läm­mi­tet­ty ratkaisu.

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!