Kultaset LVI-asiantuntijat apunasi

Ota yhteyt­tä

Kul­ta­nen LVI tar­jo­aa LVI-pal­ve­lui­ta yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le ja yri­tyk­sil­le. Kul­ta­nen LVI on osa Kul­ta­nen Works Oy:tä, joka on perus­tet­tu vuon­na 2018.
Tuo­tan­to­ti­lam­me ja toi­mi­pis­teem­me sijait­see Kan­ta-Hämees­sä, Jokioi­sil­la mut­ta tar­joam­me pal­ve­lui­tam­me koko Ete­lä-Suo­men alueelle.

Putkityöt

Putkityöt

Ilmanvaihtotyöt

Ilmanvaihtotyöt

Muoviputkien hitsaus

Muoviputkien hitsaus

Lämmitysjärjestelmien asennus

Lämmitysjärjestelmien asennus

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!