REFERENSSIT

2020

 

Höyrytys Oy

(Blominmäen jätevedenpuhdistamo)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Kat­ti­loi­den asen­nuk­set

- Polt­ti­mien asen­nuk­set

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Espoon Blominmäen kalliojätevedenpuhdistamo

(Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui  esi­mer­kik­si seu­raa­vat lai­tea­sen­nuk­set:

- Tulo­ka­na­van väl­pät

- Esi­sel­key­ty­sal­tai­den häm­men­ti­met

- Liet­teen tii­vis­ti­met

- Hie­ka­ne­rot­ti­met

- Ilmas­tusal­tai­sen sekoit­ti­met

- Poly­mee­ri­lait­teis­tot

- Set­ti­pa­dot

- Kiek­ko­suo­dat­ti­met

- Put­ki­läm­mön­vaih­ti­met

- Suu­ret muo­vi­säi­liöt

- Kal­kin siir­to­lait­teis­to

 

Lisäk­si olem­me toi­mit­ta­neet alu­mii­ni­kan­sis­to­ja ja mui­ta asiak­kaan tilauk­ses­ta rää­tä­löi­ty­jä metal­li­pa­ja­tuot­tei­ta yhteis­työs­sä Metal­li­työ Oja­nen Oy:n kans­sa.

Mäntsälän biovoima Oy, Mäntsälän biokaasulaitos

(Pääurakoitsija: Watrec Oy)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Pai­neil­ma­ver­kos­ton asen­nuk­set

- Vas­taan­ot­toal­taan­pai­neil­ma­se­koi­tus­jär­jes­tel­män asen­nuk­set

- Pump­paa­mo­jen put­ki­tuk­set

 

Gasum Oy, Lohjan biokaasulaitos

(Pääurakoitsija: Sweco Oy, aliurakointi yritykselle Sihy Oy)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Bio­jät­teen esi­kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­män pulp­pe­rin asen­nus

 

Mäntsälän biovoima Oy, Mäntsälän biokaasulaitos

(Pääurakoitsija: Watrec Oy, aliurakointi yritykselle Sihy Oy)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Koneis­to- ja put­kis­tou­ra­kan työn­joh­to

- Asen­nus­val­von­ta

- Put­kis­to ja lait­teis­toa­sen­nuk­set

 

AutoGear Oy, Tammela

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Pai­neil­ma­put­kis­to­jen asen­nuk­set

 

2019

Turun vesihuoltolaitos

(Pääurakoitsija: Jarttu Oy)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Pai­ne­put­kis­ton pai­ne­ko­keen suo­ri­tus (SFS 3115)

- Pai­ne­ko­keen val­von­ta

- Pöy­tä­kir­jan laa­din­ta

 

Gasum Oy, Turun biokaasulaitos

(Pääurakoitsija: Sihy Oy)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Haju­kaa­su­jär­jes­tel­män muo­vi­put­kis­toa­sen­nuk­set (PVC)

- Put­kis­tou­ra­kan työn­joh­to

 

Gasum Oy, Oulun biokaasulaitos

(Pääurakoitsija: Watrec Oy)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Liet­teen vas­taan­ot­toal­taan sanee­rausu­ra­kan työn­joh­to ja asen­nus­val­von­ta

 

Kuuman kartano, lämmitysjärjestelmän saneeraus

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Läm­min­ve­si­va­raa­jien han­kin­nat ja asen­nuk­set

- Läm­mi­tys­ve­si­put­kis­to­jen sanee­raus

- Van­ho­jen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien pur­ku­työt

 

Yksityiset kotitaloudet

Forssa, Tammela ja Jokioinen

 

- Käyt­tö­ve­si­put­kien kor­jauk­set ja sanee­rauk­set

- Käyt­tö­ve­si­pump­pu­jen asen­nuk­set

- Maa­läm­pö­jär­jes­tel­män put­kis­tot maa­läm­pö­pii­ril­tä pump­pu­yk­si­köl­le

- Kai­vo­jen puh­dis­tuk­set ja imu­put­ken takais­ku­vent­tii­lien vaih­dot

- Vie­mä­rien avauk­set

- IV-put­kis­to­jen kor­jaus­työt

 

2018

 

Gasum Oy, Turun biokaasulaitos

(Pääurakoitsija: Sihy Oy)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Koneis­to- ja put­kis­tou­ra­kan työn­joh­to ja asen­nus­val­von­ta

- Put­kis­to- ja lai­tea­sen­nuk­set

 

HKScan, Rauma

(Pääurakoitsija: Sihy Oy)

 

Yri­tyk­sem­me työ­suo­rit­tei­siin kuu­lui:

- Hih­na­kul­jet­ti­mien pur­ku­työt

- Ruu­vi­kul­jet­ti­mien asen­nuk­set ja put­ki­tuk­set

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!