REFERENSSIT

BPW Kraatz

Koulutuskorjaamo, Espoo

(Pääurakoitsija: S& G Palvelut Oy)

 Yri­tyk­sem­me suo­rit­ti koh­tees­sa LVI-ura­kan. Sii­hen kuu­lui seu­raa­vat LVI-työt:

- Pai­neil­ma­lin­ja asen­nus ja pai­neil­ma­pis­tei­den varustelu

- IV-kana­vien pur­ku­työt ja uusien asennukset

- Käyt­tö­ve­si­put­kien asennukset

- Ilman­vaih­to­ko­nei­den asennukset

- Kai­vo­jen ja vie­mä­rien asennukset

- Ilman­vaih­don mit­tauk­set ja tasapainotukset

Markkula

Lypsykarjanavetta, Jokioinen

Lyp­sy­kar­ja­na­vet­ta val­mis­tui lop­pu­vuo­des­ta 2021. Työ­suo­rit­tei­siim­me kuu­lui kaik­ki koh­teen KVV- ja LVI-työt. 

Yksityiset kotitaloudet

Forssa, Tammela ja Jokioinen

- Käyt­tö­ve­si­put­kien kor­jauk­set ja saneeraukset

- Maa­läm­pö­jär­jes­tel­män put­kis­tot maa­läm­pö­pii­ril­tä pumppuyksikölle

- Kai­vo­jen puhdistukset

- Vie­mä­rien avaukset

- IV-put­kis­to­jen asen­nus ja saneeraus

- Vesi­ka­lus­tei­den asennukset

- LVI-pur­ku­työt

- Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asennukset

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!