REFERENSSIT

BPW Kraatz

Kou­lu­tus­kor­jaa­mo, Espoo

(Pää­ura­koit­si­ja: S & G Pal­ve­lut Oy)

Yri­tyk­sem­me suo­rit­ti koh­tees­sa LVI-ura­kan. Sii­hen kuu­lui seu­raa­vat LVI-työt:

- Pai­neil­ma­lin­ja asen­nus ja pai­neil­ma­pis­tei­den varustelu

- IV-kana­vien pur­ku­työt ja uusien asennukset

- Käyt­tö­ve­si­put­kien asennukset

- Ilman­vaih­to­ko­nei­den asennukset

- Kai­vo­jen ja vie­mä­rien asennukset

- Ilman­vaih­don mit­tauk­set ja tasapainotukset

HTC Pin­ta

Toi­mis­to­ti­la

(Pää­ura­koit­si­ja: S & G Pal­ve­lut Oy)

Yri­tyk­sem­me suo­rit­ti koh­tees­sa toi­mis­to­ti­lo­jen sanee­rauk­sen. Sii­hen kuu­lui seu­raa­vat LVI-työt:

- IV-kana­vien pur­ku­työt ja uusien asennukset

- Käyt­tö­ve­si­put­kien asennukset

- Ilman­vaih­don mit­tauk­set ja tasapainotukset

- Vesi­ka­lus­tei­den pur­ku­työt ja uusien asennukset

- Uusien vie­mä­rei­den asennukset

- Eris­tys­työt

Mark­ku­la

Lyp­sy­kar­ja­na­vet­ta, Jokioinen

Lyp­sy­kar­ja­na­vet­ta val­mis­tui lop­pu­vuo­des­ta 2021. Työ­suo­rit­tei­siim­me kuu­lui kaik­ki koh­teen KVV– ja LVI-työt. 

Yksi­tyi­set kotitaloudet

Fors­sa, Tam­me­la, Hump­pi­la ja Jokioinen

- Käyt­tö­ve­si­put­kien kor­jauk­set ja saneeraukset

- Maa­läm­pö­jär­jes­tel­män put­kis­tot maa­läm­pö­pii­ril­tä pumppuyksikölle

- Kai­vo­jen puhdistukset

- Vie­mä­rien avaukset

- IV-put­kis­to­jen asen­nus ja saneeraus

- Vesi­ka­lus­tei­den asennukset

- LVI-pur­ku­työt

- Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asennukset

- Vesi-ilma­läm­pö­pump­pu­jen asennukset

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!