putkityöt

Päte­vöi­ty­nyt hen­ki­lös­töm­me toteut­taa put­ki­työt ammat­ti­tai­dol­la ja käy­täm­me asen­nuk­sis­sa ainoas­taan laa­duk­kaim­pia materiaaleja.

Käyttövesiputkien asennus ja korjaus
 • Kar­toi­tam­me käyt­tö­ve­si­put­kis­to­jen kun­non ja jäl­jel­lä ole­van käyttöiän
 • Asen­nam­me uudis­ra­ken­nus­koh­tei­siin käyttövesiputkistot
 • Sanee­raam­me ole­mas­sa ole­vien koh­tei­den käyttövesiputkistot
 • Suo­ri­tam­me käyt­tö­ve­si­put­kis­toil­le pai­ne­ko­keet ja laa­dim­me asian­mu­kai­set pöytäkirjat
Lämmitys- ja jäähdytysvesiputkien asennus
 • Kar­toi­tam­me läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­ve­si­put­kis­to­jen kun­non ja jäl­jel­lä ole­van käyttöiän
 • Asen­nam­me uudis­ra­ken­nus­koh­tei­siin läm­mi­tys- ja jäähdytysvesiputkistot
 • Sanee­raam­me ole­mas­sa ole­vien koh­tei­den läm­mi­tys- ja jäähdytysvesiputkistot
 • Suo­ri­tam­me läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­ve­si­put­kis­toil­le pai­ne­ko­keet ja laa­dim­me asian­mu­kai­set pöytäkirjat
Viemäreiden asennus ja saneeraus
 • Kar­toi­tam­me vie­mä­rei­den kunnon
 • Asen­nam­me uudis­koh­tei­den viemärit
 • Sanee­raam­me ole­mas­sa ole­vien koh­tei­den viemärit
 • Tar­joam­me yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le vie­mä­rin avaus palvelua
Vesikalusteiden asennus
 • Suo­ri­tam­me van­ho­jen vesi­ka­lus­tei­den pur­ku­työt ja uusien asennukset
 • Vesi­ka­lus­teis­sa suo­sim­me laa­duk­kai­ta merk­ke­jä kuten IDO ja Oras
 • Laa­duk­kai­ta merk­ke­jä käyt­täes­sä tuot­tei­den käyt­töi­kä on pit­kä ja varao­sien saa­ta­vuus hyvä

Pyydä maksuton kartoitus

Teem­me yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le täy­sin mak­sut­to­man kar­toi­tuk­sen ja annam­me hinta-arvion!